Menu

+91 9991545505

Call us

Transport Routes

Transport Charges  (2019-20)

Sr.no Name of Village Amount Fee 2019-20
1 PINANGWAN 500
2 AKBARPUR 650
3 JHARPURI 650
4 GANGVANI 750
5 PAPDA 650
6 PAPDI 700
7 MAMLIKA 750
8 DHANA 700
9 BUBALHEDI 800
10 BHUCHAKA 875
11 CHANDAKA 875
12 TED 700
13 KATPURI 700
14 FIROJPUR 700
15 OTHA 750
16 HIGANPUR 750
17 CHOKA 750
18 NASIRPURI 650
19 MUDETA 700
20 LAHABAS 600
21 RAHPUA 650
22 MAHD. PUR 700
23 SATAKPURI 700
24 SIKRAWA 1000
25 KHANPUR 600
26 DHATHOLA 650
27 DHATHOLI 700
28 NARYALA 750
29 BADARPUR 1000
30 BALAI 875
31 BANARSI 975
32 MARODA 750
33 HAVAN NAGAR 875
34 BADKALI 1050
35 NAGINA 1050
36 JHIMRABAT 600
37 BASAI 750
38 ASAISSIKA 1050
39 SATAWARI 1350